Proxecto de Documentación do Camiño dos Arrieiros ao seu paso polos concellos de Ortigueira,
Mañón e As Pontes de García Rodríguez (A Coruña)

Solicitante

Asociación Seitura 22

Execución

CULTUREUME, SC
Equipo técnico
Xosé María López Fernández
Documentalista e Tco. Xestión Cultural

Luís Gómez Souto
Arqueólogo

Lucía Iglesias Rodríguez
Documentalista e Tco. en Fotografía

Datas de execución

Traballo de gabinete – 01/04/2019 ao 30/06/2019
Traballo de campo – 01/07/2019 ao 01/10/2019

Obxecto do Informe

Expoñer unha síntese dos resultados obtidos no transcurso
do proxecto.

Relación de rexistros

Base de datos documental – 303 unidades de rexistro
Base de datos inventario – 288 unidades de rexistro
Base de datos entrevistas – 10 unidades de rexistro