Relación dos rexistros que integran a Base de Datos Documental
sobre o Camiño dos Arrieiros

Nº REXISTRODENOMINACIÓNLUGARPARROQUIACONCELLOTIPOLOXÍACOORDENADAS XCOORDENADAS YCÓDIGO INVENTARIO